بایگانی برچسب ها: استفاده از الگوريتم ژنتيكي براي آناليز كارايي سبد سهام‌

دانلود مقاله استفاده از الگوريتم ژنتيكي براي آناليز كارايي سبد سهام‌

دانلود مقاله استفاده از الگوريتم ژنتيكي براي آناليز كارايي سبد سهام‌

استفاده از الگوريتم ژنتيكي براي آناليز كارايي سبد سهام‌ فهرست مطالب استفاده از الگوريتم ژنتيكي براي آناليز كارايي سبد سهام‌ 1 مقدمه  1 تغییرات روزانه قیمت – حجم مبنا – اوراق مشارکت – افزایش سرمایه 4 شركتهاي موج سومي 12 آينده سرمايه داری صنعتی در ايران. 20 آينده سرمايه داري صنعتي در ايران. 20 آينده بورژوازي ملي صنعتي 20 ارزش بازار سهام  26 کاهش ارزش پول ملی 29 بودجه دولتي 32 ساز و كار بودجه  34 واقعيتهاي بودجه  35 تركيب د...

ادامه مطلب