بایگانی برچسب ها: استفاده از روتر در یک شبکه

دانلود پروژه نقش و بررسی روتر در مسیریابی

دانلود پروژه نقش و بررسی روتر در مسیریابی

نقش و بررسی روتر در مسیریابی      فهرست مطالب * چکیده۴ * مقدمه ۵ * تاریخچه۶ * ۱فصل اول ۸ * ۱-۱ مسیر یابی و اینترنت۸ * ۱-۲ غناصر اصلی در یک روتر۹ * ۱-۲-۱ اینترفیس۹ * ۱-۲-۲ پردازنده ۱۱ * ۱-۳ وظائف مسیر یابها۱۲ * ۱-۳-۱ استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت۱۳ * ۱-۳-۲ استفاده از روتر در یک شبکه lan14 * ۲ فصل دوم۱۶ * ۲-۱ آشنائی با سخت افزار مسیر یابها ۱۶ * ۲-۲ سخت افزار خارجی مسیر یاب ۱۷ * ۲-۲-۱ بدنه۱۷ * ۲-۲-۲ مؤلفه هائی که در پشت بدنه مسیریاب ...

ادامه مطلب