بایگانی برچسب ها: استفاده از مایع رئولوژِیکی

دانلود ترجمه مقاله استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر

دانلود ترجمه مقاله استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر

عنوان اصلی مقاله:   Application of magnetorheological fluid in industrial shock absorbers ترجمه فارسی عنوان:  استفاده از مایع رئولوژِیکی مغناطیسی در صنعت کمک فنر چکیده: این مقاله نتایج حاصل از بررسی یک کمک فنرصنعتی نیمه فعال با سیال رئو لوِژیکی مغناطیسی لست که قادر به کنترل روند توقف اشیاء در حرکت، به عنوان مثال در خطوط حمل و نقل می باشد .راه حل پیشنهادی آن ممکن می سازد که تنظیم نیروی ترمز با انرژی جنبشی شیء در حال حرکت انجام شود.مقاله...

ادامه مطلب