بایگانی برچسب ها: استفاده از گرداننده محرك

دانلود مقاله Ultima 8-PEC

دانلود مقاله Ultima 8-PEC

Ultima 8-PEC فهرست مطالب باز كردن جعبه Ultma 8 2 اتصال سر پايه 2 تنظيم ارتفاعي سر پايه 4 اتصال wedge (گوه) به سر پايه 5 براي اتصال wedge (گوه) به سر پايه: 5 اتصال اولتيما 8 wedge (گوه) 7 نصب كرده ردياب 8 اتصال بست فلزي ردياب به تلسكوپ 9 اتصال ردياب به بست فنري 10 قائمه كردن 12 نصب كردن باطري ها 13 اطلاعات عملكردي 14 برداشتن سر پوش لنز 15 تنظيم كردن wedge 17 براي تظيم wedge در آزيموت: 19 استفاده از گرداننده محرك 19 ? و دادن به محرك 20 تع...

ادامه مطلب