بایگانی برچسب ها: استفاده مجدد از فركانس

دانلود پروژه شبکه های بی سیم

دانلود پروژه شبکه های بی سیم

دانلود پروژه شبکه های بی سیم  فهرست  مطالب مقدمه فصل اول بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی  ۱-تشریح مقدماتی شبکه های بی سیم و کابلی ۲- عوامل قابل مقایسه شبکه های بی سیم و کابلی ۳- جدول مقایسه ای بین شبکه های بی سیم و کابلی ۴- انواع   شبکه های بی سیم فصل دوم امنیت در شبکه های بی سیم  ۱-سه روش امنیتی ۲- انواع استاندارد۱۱ ,۸۰۲ ۳- معماری شبکه های محلی بی سیم ۱-۳ همبندی های ۱۱ ,۸۰۲ ۲-۳ خدمات ایستگاهی ۳-۳ خدمات توزیع ۴-۳ دسترسی به رسا...

ادامه مطلب