بایگانی برچسب ها: استفاده مجدد از فركانس

دانلود پروژه شبكه هاي بي سيم

دانلود پروژه شبكه هاي بي سيم

دانلود پروژه شبكه هاي بي سيم  فهرست  مطالب مقدمه فصل اول بررسي اجمالي شبكه هاي بي سيم و كابلي  1-تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي 2- عوامل قابل مقايسه شبكه هاي بي سيم و كابلي 3- جدول مقايسه اي بين شبكه هاي بي سيم و كابلي 4- انواع   شبكه هاي بي سيم فصل دوم امنيت در شبكه هاي بي سيم  1-سه روش امنيتي 2- انواع استاندارد11 ,802 3- معماري شبكه هاي محلي بي سيم 1-3 همبندي هاي 11 ,802 2-3 خدمات ايستگاهي 3-3 خدمات توزيع 4-3 دسترسي به رسان...

ادامه مطلب