بایگانی برچسب ها: استقلال قضايي در متون اسلامي

دانلود پروژه بررسي اصل استقلال قضاوت

دانلود پروژه بررسي اصل استقلال قضاوت

بررسي اصل استقلال قضاوت  در جمهوري اسلامي ايران  مقدمه: مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگي رزومره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان توافق كنند يا اينكه ...

ادامه مطلب