بایگانی برچسب ها: استندهای گرافیکی

دانلود پروژه استندهای گرافیکی

دانلود پروژه 	استندهای گرافیکی

دانلود پروژه استندهای گرافیکی فهرست مطالب پيشگفتار مقدمه فصل اول هنر گرافيك 1-1- تاريخچه كوتاهي از هنر گرافيك 1-2- بررسي علم ارتباط تصويري و بصري فصل دوم تبليغات 2-1- سابقه تاريخي تبليغات 2-2- تبليغات چيست؟ 2-3- مضون تبليغات 2-4- شرايط اساسي براي تبليغات به طرز مؤثر 2-5- بررسي رنگ در تبليغات 2-5-1- تأثير رنگ در تبليغات 2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ 2-5-3- رابطه و رنگ و بيننده در تبليغات فصل سوم گرافيك محيطي 3-1- گرافيك محيطي 3-2- گرافيك م...

ادامه مطلب