بایگانی برچسب ها: استيفاء از عمل شخص

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی مقدمه مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده ۳۳۶– «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود ق...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی

دانلود کارتحقیقی استیفاء در قانون مدنی فهرست مطالب مقدمه ۱ چکیده کار تحقیقی ۷ پیشینه تاریخی ۱۰ نتیجه ۱۷ فصل اول : استیفاء از عمل شخص ۲۲ بخش نخست – کلیات ۲۳ گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ۲۳ گفتار دوم – ماهیت استیفاء ۲۹ گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ۳۵ نتیجه ۴۶ بخش دوم : شرایط و آثار ۵۵ گفتار اول – روابط معرفین ۵۵ گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ۶۱ فصل دوم : استیفاء از سال غیر ۷۷ بخش نخست – کلیات ۷۸ گفتار اول – تعاریف ۷۸ گفتار ...

ادامه مطلب