بایگانی برچسب ها: اسلام و تعلیم و تربیت

دانلود مقاله اسلام و تعلیم و تربیت

دانلود مقاله اسلام و تعلیم و تربیت

اسلام و تعلیم وتربیت فهرست مطالب: اسلام و تعلیم و تربیت۲ محیط مادی ۲ محیط معنوی ۲  محیط خانواده ۲  محیط مدرسه ۴ ویژگى هاى تربیت اسلامى۶ منبع وحى۶ اسوه هاى الهى۸ برنامه عملى مناسب۹ تعبد و تسلیم۱۰ جهانشمول بودن۱۱ هدف بودن انسان۱۱ جامعیت۱۲ سایر دیدگاه ها و احتمالات ۱۵ منابع و مآخذ. ۱۸ اسلام و تعلیم و تربیت اسلام بر اساس نیاز فطری انسان ، مبانی تربیتی و آموزشی را به ایمان آورندگان می آموزد. چنانکه اگر تربیت را به سه قسم تربیت بدنی ، تربیت ...

ادامه مطلب