بایگانی برچسب ها: اسلیمی بندی

دانلود پروژه نقوش فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن

دانلود پروژه نقوش فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن

فرش ايران و چگونگي طبقه بندي آن فهرست مطالب گروه 1 – طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی گروه 2 – طرحهای شاه عباسی گروه 3- طرحهای اسلیمی گروه 4- طرحهای اقتباسی گروه 5- طرحهای افشان گروه 6 – طرحهای واگیره ای (بندی) گروه 7 – طرحهای بته ای(بته جقه) گروه 8 – طرحهای درختی گروه 9 – طرحهای ترکمن گروه 10 – طرحهای شکار گاهی گروه 11- طرحهای گل فرنگ گروه 12- طرحهای قابی (خشتی) گروه 13- طرحهای گلدانی گروه 14- طرحهای ماهی در هم گروه 15- طرحهای محر...

ادامه مطلب