بایگانی برچسب ها: اسلیمی لچک و ترنج

دانلود پروژه نقوش فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن

دانلود پروژه نقوش فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن

فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن فهرست مطالب گروه ۱ – طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی گروه ۲ – طرحهای شاه عباسی گروه ۳- طرحهای اسلیمی گروه ۴- طرحهای اقتباسی گروه ۵- طرحهای افشان گروه ۶ – طرحهای واگیره ای (بندی) گروه ۷ – طرحهای بته ای(بته جقه) گروه ۸ – طرحهای درختی گروه ۹ – طرحهای ترکمن گروه ۱۰ – طرحهای شکار گاهی گروه ۱۱- طرحهای گل فرنگ گروه ۱۲- طرحهای قابی (خشتی) گروه ۱۳- طرحهای گلدانی گروه ۱۴- طرحهای ماهی در هم گروه ۱۵- طرحهای محرابی گرو...

ادامه مطلب