بایگانی برچسب ها: اشاعه فحشا و بی بند و باری

دانلود مقاله نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

دانلود مقاله نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی فهرست مطالب مقدمه2 فصل اول 3 فناوری ماهواره ای و آمار تقریبی آن5 رویکرد نامناسب به ماهواره6 حمله به دین به بهانه مبارزه با بدعت و خرافات 7 اشاعه فحشا و بی بند و باری8 نمونه ای از تأثیر ویرانگر ماهوار بر خانواده ایرانی10 رسانه ها و انتقال ارزش ها و پدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل ها 13 فصل دوم : گفتگو با آقای فردین علیخواه مدرس دانشگاه و استاد جامعه شناسی15 نتیجه گیری29 منابع30 مقدمه بدون ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

دانلود پروژه نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی مقدمه بدون شک ‘غرب به موازات کسب توانایی ها و اقتدار سرشار مادی و تکنیکی‘در عرصه معنویت و مکارم اخلاقی ‘شدیدا به انحطاط  گراییده است و بر این اساس ‘ه تنها جوامع غرب ‘بلکه بیشتر جوامع بشری دستخوش بحران های گوناگون شده اند. اقبال لاهوری ‘اندیشمند پاکستانی ‘سال ها پیش خطاب به تمدن غرب‘چنین سروده است: زعجب این نیست که اعجاز مسیحا داری        زعجب این است که بیماری تو بیمارتر است از میان ابزارها...

ادامه مطلب