بایگانی برچسب ها: اشاعه فحشا و بی بند و باری

دانلود مقاله نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

دانلود مقاله نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی فهرست مطالب مقدمه۲ فصل اول ۳ فناوری ماهواره ای و آمار تقریبی آن۵ رویکرد نامناسب به ماهواره۶ حمله به دین به بهانه مبارزه با بدعت و خرافات ۷ اشاعه فحشا و بی بند و باری۸ نمونه ای از تأثیر ویرانگر ماهوار بر خانواده ایرانی۱۰ رسانه ها و انتقال ارزش ها و پدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل ها ۱۳ فصل دوم : گفتگو با آقای فردین علیخواه مدرس دانشگاه و استاد جامعه شناسی۱۵ نتیجه گیری۲۹ منابع۳۰ مقدمه بدون شک ‘غر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

دانلود پروژه نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی

نقش رسانه ها به ویژه ماهواره در زندگی اجتماعی مقدمه بدون شک ‘غرب به موازات کسب توانایی ها و اقتدار سرشار مادی و تکنیکی‘در عرصه معنویت و مکارم اخلاقی ‘شدیدا به انحطاط  گراییده است و بر این اساس ‘ه تنها جوامع غرب ‘بلکه بیشتر جوامع بشری دستخوش بحران های گوناگون شده اند. اقبال لاهوری ‘اندیشمند پاکستانی ‘سال ها پیش خطاب به تمدن غرب‘چنین سروده است: زعجب این نیست که اعجاز مسیحا داری        زعجب این است که بیماری تو بیمارتر است از میان ابزارها...

ادامه مطلب