بایگانی برچسب ها: اشتباه در موضوع قرارداد

دانلود مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

دانلود مقاله بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

بررسی اشتباه در موضوع قرارداد چیکده این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار  گرفته است . کلید واژه : اشتبا...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی اشتباه در موضوع معامله

دانلود کارتحقیقی اشتباه در موضوع معامله

اشتباه در موضوع معامله چكیده : بررسی اجمالی اشتباه در موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختل...

ادامه مطلب