بایگانی برچسب ها: اصطکاکی استاتیکی و لغزشی

دانلود پروژه سیستم ترمز ماشین

دانلود پروژه  سیستم ترمز ماشین

دانلود پروژه  سیستم ترمز ماشین سیستم ترمز ماشین فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه * طرحی کلی از سیستم ترمز * دستگاه اهرمی * افزایش نیرو * سیستم هیدرولیکی * یک سیستم ساده ی هیدرولیکی * افزایش هیدرولیکی نیرو *  اصطکاک * نیروی اصطکاک در برابر وزن * اصطکاک در ابعاد میکروسکوپی * یک ترمز ساده * فصل دوم – سیستم های ترمز * اصول طراحی * سیستم ترمز ثانویه * سیستم ترمز دستی * اصول عملکرد سیستم * سیستم های ترمز پایی * سیستم ترمز تقویتی بوستری...

ادامه مطلب