بایگانی برچسب ها: اصلاح نژاد زنبور عسل

دانلود پروژه اصلاح نژاد زنبور عسل

دانلود پروژه اصلاح نژاد زنبور عسل

اصلاح نژاد زنبور عسل فهرست مطالب فصل اول: مقدمه. ۱ اصلاح نژاد زنبور عسل.. ۳ اهداف… ۵ فصل دوم : بررسی منابع علمی.. ۶ ۲-۱  گونه ها و نژادهای زنبور عسل.. ۶ ۲-۱-۱  زنبور عسل ایرانی  A.M.Meda. 7 2-2  صفات ظاهری.. ۸ ایندکس…. ۱۱ ۲-۲-۱  تاثیر عوامل مختلف بر روی صفات ظاهری.. ۱۲ ۲-۲-۲  روشهای اندازه گیری صفات ظاهری.. ۱۴ ۲-۳  صفات بیولوژیکی.. ۱۵ ۲-۳-۱ تولید عسل.. ۱۶ ۲-۳-۱-۱  اندازه گیری تولید عسل.. ۱۶ ۲-۳-۲  رفتار دفاعی.. ۱۷ ۲-۴ پرورش ملکه به رو...

ادامه مطلب