بایگانی برچسب ها: اصل عدم توجه ايرادات

دانلود مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

دانلود مقاله مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک فهرست مطالب چکیده مقدمه طرح بحث اصل عدم توجه ایرادات  نظریه ظاهر رویه قضایی و نقد آن رویه قضایی نقد رویه قضایی نتیجه گیری منابع چکیده اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قو...

ادامه مطلب