بایگانی برچسب ها: اصل عدم توجه ايرادات

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

مسئوليت ظهر نويس در قانون چك فهرست مطالب چكيده مقدمه طرح بحث اصل عدم توجه ايرادات  نظريه ظاهر رويه قضايي و نقد آن رويه قضايي نقد رويه قضايي نتيجه گيري منابع چكيده اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قو...

ادامه مطلب