بایگانی برچسب ها: اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري

دانلود مقاله اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري

دانلود مقاله اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري

اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانون...

ادامه مطلب