بایگانی برچسب ها: اصول انبارداري

دانلود پروژه اصول انبارداری

دانلود پروژه اصول انبارداری

اصول انبارداری فهرست مطالب مقدمه فصل اول :‌ تعریف انبار انواع انبارها انواع موجودیهای انبار وظایف انباردار کدگذاری کالاها :‌ تعریف وفواید کدگذاری انواع روشهای کدگذاری  سیستم کدینگ انبار معایب سیستم کدینگ فعلی انبار ماهیت کالا فهرست  محلهای مصرف کالا فهرست گروههای کالا سیستم کدینگ جدید انبار فهرست موضوعی فصل دوم: تعریف سیستم انبارداری و… تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن انواع فرمهای انبار: کارت انبار برگ درخواست جنس از انبار حوا...

ادامه مطلب