بایگانی برچسب ها: اصول ایمنی در الکتریسیته

دانلود پروژه ترانسفورماتورهای قدرت گازی GIS ایمنی در انتقال

دانلود پروژه ترانسفورماتورهای قدرت گازی GIS ایمنی در انتقال

ترانسفورماتورهای قدرت گازی GIS ( ایمنی در انتقال) فهرست مطالب * خلاصه گزارش1 * مقدمه2 * ویزگی ها و موارد قابل توجه ترانسفورماتورهای گازی 3 * ساختمان و اصول طراحی ترانسفورماتورهای گازی 7 * متعلقات ترانسفورماتور11 * سیستم حفاظتی 15 * مفاهیم ایمنی21 * اصول و روشهای ایمنی 24 * حوادث ناشی از کار 27 * اصول ایمنی در الکتریسیته 29 * آشنایی با مختصات آتش سوزی 30 * دستور العمل کنترل موارد ایمنی در پستهای انتقال نیرو 36 * فهرست منابع 42 خلاصه گزا...

ادامه مطلب