بایگانی برچسب ها: اصول بازاريابي تلفني

دانلود مقاله اصول بازاریابی تلفنی

دانلود مقاله اصول بازاریابی تلفنی

دانلود مقاله اصول بازاریابی تلفنی اصول بازاریابی تلفنی چکیده طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن کسب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در ای...

ادامه مطلب