بایگانی برچسب ها: اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي

دانلود پاورپوینت اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي فهرست مطالب 1-فصل اول آب در طبیعت 1-1- مقدمه 2-1- منابع آب در طبیعت 1-2-1 ویژگیهای آب های زیر زمینی 2-2-1- ویژگی های آبهای سطحی 1-2-3- ویژگیهای آبهای شور 3-1- ناخالصی های آب 1-3-1- ناخالصی های یونی 1-1-3-1- کاتیون ها 2-1-3-1- آنیون ها 2-3-1- ناخالصی های گازی 4-1- شیمی آب5-1- مصارف عمده آب 2-5-1- صنعت 3-5-1- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی 6-1- مشکلات ناشی از ناخالصی های آب 7-1- لزوم تصفیه آب 8-1-...

ادامه مطلب