بایگانی برچسب ها: اصول تصفيه بيو لو ژيكي

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ فهرست مطالب چکیده فصل اول: ضرورت تحقیق ۱-۱- مقدمه: ضرورت تحقیق فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک ۱-۲- تعریف فاضلاب ۲-۲- مشخصات فاضلاب ۱-۲-۲- مشخصات  فیزیکی ۲-۲-۲-مشخصات شیمیایی ۳۳-۲- انواع  فاضلاب ۱-۳-۲- فاضلاب خا نگی ۲-۳-۲ فاضلاب  صنعتی ۳-۳-۲- فاضلاب سطحی ۴-۲- تصفیه  فاضلاب ۱-۴-۲- تاریخچه ۲-۴-۲- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب ۵-۲- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک ۱-۵-۲  سپتیک تانک ۲-۵-۲تعریف سپتیک تان...

ادامه مطلب