بایگانی برچسب ها: اصول سيستم ترمز پنوماتيكي

دانلود مقاله ترمزهاي پنوماتيكي

دانلود مقاله ترمزهاي پنوماتيكي

دانلود مقاله ترمزهاي پنوماتيكي اصول سيستم ترمز پنوماتيكي مقدمه هواي فشرده يكي از انواع انرژيهايي است كه بشر مدتها قبل با آن آشنا بوده و به منظور عمليات جسماني خود از آن استفاده مي نموده است . اولين شخص كه بتوان از او بعنوان كاربر هواي فشرده نام برد كتزي بيوس يوناني است كه حدود 2000 سال قبل اولين كانن ـ هواي فشرده را درست نمود .اصطلاح “ پنيوما” از كلمه يوناني قديم مشتق شده و بعنوان “ تنفس ” باد و در فلسفه بعنوان روح آمده است و كلمة “ پني...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

اصول، مبانی و طراحی ترمز ها فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه و تاريخچه ترمز * 1-1مقدمه و تاريخچه : * « فصل دوم » – اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي * ترمزهاي اتومبيل * 2ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها: * 2ـ2ـ ترمزهاي مكانيكي * 2-3 اصول هيدروليك * 2-4كاربرد ترمز هيدروليكي * 2-5 سيستم ترمز دوبل : * 2-6 سيلندر اصلي * 2-7 سيلندر چرخها * 2-8 عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action) * 2-9 حركت بازگشتي Return strock: * 2-10 چراغ اخطار (Warning Light) * 2-...

ادامه مطلب