بایگانی برچسب ها: اصول سيستم ترمز پنوماتيكي

دانلود مقاله ترمزهای پنوماتیکی

دانلود مقاله ترمزهای پنوماتیکی

دانلود مقاله ترمزهای پنوماتیکی اصول سیستم ترمز پنوماتیکی مقدمه هوای فشرده یکی از انواع انرژیهایی است که بشر مدتها قبل با آن آشنا بوده و به منظور عملیات جسمانی خود از آن استفاده می نموده است . اولین شخص که بتوان از او بعنوان کاربر هوای فشرده نام برد کتزی بیوس یونانی است که حدود ۲۰۰۰ سال قبل اولین کانن ـ هوای فشرده را درست نمود .اصطلاح “ پنیوما” از کلمه یونانی قدیم مشتق شده و بعنوان “ تنفس ” باد و در فلسفه بعنوان روح آمده است و کلمه “ پنی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

دانلود پروژه اصول، مبانی و طراحی ترمز ها

اصول، مبانی و طراحی ترمز ها فهرست مطالب * فصل اول – مقدمه و تاریخچه ترمز * ۱-۱مقدمه و تاریخچه : * « فصل دوم » – اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی * ترمزهای اتومبیل * ۲ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها: * ۲ـ۲ـ ترمزهای مکانیکی * ۲-۳ اصول هیدرولیک * ۲-۴کاربرد ترمز هیدرولیکی * ۲-۵ سیستم ترمز دوبل : * ۲-۶ سیلندر اصلی * ۲-۷ سیلندر چرخها * ۲-۸ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action) * ۲-۹ حرکت بازگشتی Return strock: * ۲-۱۰ چراغ اخطار (Warning ...

ادامه مطلب