بایگانی برچسب ها: اصول طراحی جیگ و فیکسچرها .pdf

مقاله اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

مقاله اصول طراحی جیگ و فیکسچرها

اصول طراحی جیگ و فیکسچرها    این جمله زیبا پیام اراده، عزم و سازندگی دارد. انسان مصمم، عازم و سازنده، مقهور دست سرنوشت نیست بلکه سرنوشتش را خود رقم می زند. این عزم، انسان را از در افتادن در گرداب انفعال خارج نموده و در مقابل تن دادن به روز مرگی رویین تن می‌گرداند. پس بجاست با گذراندن این دوره ی کارآموزی خود را از لحاظ ارتقای عملی بالا برده تا بتوان میان علوم دانشگاهی گذرانده و نیاز صنعت اشتراکی یافته و به پروراندن آن اشتراکات بپردازی...

ادامه مطلب