بایگانی برچسب ها: اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی فهرست مطالب مقدمه. ۴ اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. ۴ امتیازات GUL عبارتند از : ۴ اصول طراحی واسط کاربر: ۶ تعامل کاربر: ۹ نمایش اطلاعات.. ۱۲ رنگ در طراحی واسط. ۱۶ پشتیبانی کاربر. ۱۸ پیام های خطا ۱۹ طراحی سیستم کمکی. ۲۰ نمایش اطلاعات کمکی در چندین پنجره می تواند این وضعیت را بهبود بخشد. ۲۰ مستندات کاربر. ۲۱ برای ارضا کردن کاربران مختلف پنج سند باید همراه نرم افزاری تحویل داده شوند : ۲۱ ارزیابی واسط. ۲۳ نکات کلیدی.....

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی فهرست مطالب مقدمه ۳ اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی ۳ اصول طراحی واسط کاربر: ۴ تعامل کاربر: ۶ نمایش اطلاعات ۷ رنگ در طراحی واسط ۹ پشتیبانی کاربر ۱۰ پیام های خطا ۱۱ طراحی سیستم کمکی ۱۱ مستندات کاربر ۱۲ ارزیابی واسط ۱۳ نکات کلیدی ۱۴ ابزارهای پیاده سازی ۱۵ گذشته، حال و آینده ابزارهای نرم افزارسازی واسط کاربر ۱۵ مقدمه ۱۷ بعد نمای تاریخی ۱۹ تحقیقهایی که در این زمینه انجام شده: ۲۰ زبانهای نوشتاری: ۲۴ بحث در زمینه موضوعات ۳...

ادامه مطلب