بایگانی برچسب ها: اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی فهرست مطالب مقدمه. ۴ اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی. ۴ امتیازات GUL عبارتند از : ۴ اصول طراحی واسط کاربر: ۶ تعامل کاربر: ۹ نمایش اطلاعات.. ۱۲ رنگ در طراحی واسط. ۱۶ پشتیبانی کاربر. ۱۸ پیام های خطا ۱۹ طراحی سیستم کمکی. ۲۰ نمایش اطلاعات کمکی در چندین پنجره می تواند این وضعیت را بهبود بخشد. ۲۰ مستندات کاربر. ۲۱ برای ارضا کردن کاربران مختلف پنج سند باید همراه نرم افزاری تحویل داده شوند : ۲۱ ارزیابی واسط. ۲۳ نکات کلیدی.....

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

دانلود پروژه اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی

اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی فهرست مطالب مقدمه 3 اصول طراحي واسط كاربرگرافیکی 3 اصول طراحي واسط كاربر: 4 تعامل كاربر: 6 نمايش اطلاعات 7 رنگ در طراحي واسط 9 پشتيباني كاربر 10 پيام هاي خطا 11 طراحي سيستم كمكي 11 مستندات كاربر 12 ارزيابي واسط 13 نكات كليدي 14 ابزارهای پیاده سازی 15 گذشته، حال و آينده ابزارهاي نرم افزارسازي واسط كاربر 15 مقدمه 17 بعد نماي تاريخي 19 تحقيقهايي كه در اين زمينه انجام شده: 20 زبانهاي نوشتاري: 24 بحث در زمينه موضو...

ادامه مطلب