بایگانی برچسب ها: اصول عملکرد رادار ردياب تک پالس

دانلود پروژه اصول كلي رادار و عملكرد آن

دانلود پروژه اصول كلي رادار و عملكرد آن

اصول كلي رادار و عملكرد آن  فهرست مطالب فصل اول مقدمه: 1-1-اصول کلي رادار و عملکرد آن 3-1-شماي بلوکي رادارو عملکرد آن 2-1-فرم ساده معادله رادار فصل دوم رادارهاي ردياب و انواع آنها 1-2-رديابي با رادار 2-2-سوئيچ کردن شعاع آنتن (Sequential lobing) 3-2-مرور مخروطي (Conical Scan) 4-2-مولد باکسار (Boxcar Generator) 6-2-زاويه چپ شدگي Squint angle)) فصل سوم رادار ردياب تک پالس 1-3-اصول عملکرد رادار ردياب تک پالس 2-3-مقايسه گر دامنه تک پالسي 3-3-س...

ادامه مطلب