بایگانی برچسب ها: اصول عملکرد رله های زمین.pdf

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین

پروژه اصول عملکرد رله های زمین     مقدمه : شبکه قدرت همواره در معرض خطاهای گوناگونی قراردارد . از میان همه این خطاها احتمال وقوع خطای زمین بیشتر است . تقریبا بیش از ۹۵ درصد خطاهای شبکه از این نوع است. بنابراین حفاظت تجهیزات شبکه قدرت در برابر این نوع خطاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های حفاظت سیستم ها در برابر خطای زمین استفاده از رله های جریان زیاد است این روش که از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است هنوز هم جزو اصلی  ...

ادامه مطلب