بایگانی برچسب ها: اصول كار ترانسفورماتور

دانلود پروژه مكانيابي سيستم هاي قدرت و توزيع و نيروگاه ها در محيط GIS

دانلود پروژه مكانيابي سيستم هاي قدرت و توزيع و نيروگاه ها در محيط GIS

مكانيابي سيستم هاي قدرت و توزيع و نيروگاه ها در محيط GIS فهرست مطالب فصل اول (GIS) آشنايي مختصر با GIS3 مقدمه اي بر GIS4 تاريخچه ايجاد GIS5 عناصر اصلي تشكيل دهنده سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي6 منابع اطلاعات جغرافيايي ، ورودي GIS 8 فرآيند تحليل اطلاعات در سيستم جغرافيايي 12 كاربردها و توانايي هاي سيستم  هاي اطلاعات جغرافيايي 15 روش و مدل پژوهش16 گردآوري اطلاعات 16 اطلاعات مكاني لازم براي ورود به سيستم18 خروجي ها 19 نقشه هاي موضوعي و ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع

دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع

مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع و نیروگاهها در محیط GIS فهرست مطالب فصل اول (GIS) آشنايي مختصر با GIS 3 مقدمه اي بر GIS  4 تاريخچه ايجاد GIS 5 عناصر اصلي تشكيل دهنده سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 6 منابع اطلاعات جغرافيايي ، ورودي GIS 8 فرآيند تحليل اطلاعات در سيستم جغرافيايي 12 كاربردها و توانايي هاي سيستم  هاي اطلاعات جغرافيايي 15 روش و مدل پژوهش 16 گردآوري اطلاعات 16 اطلاعات مكاني لازم براي ورود به سيستم 18 خروجي ها 19 نقشه هاي موضوعي و...

ادامه مطلب