بایگانی برچسب ها: اصول كلي رادار و عملكرد آن

دانلود پروژه اصول کلی رادار و عملکرد آن

دانلود پروژه اصول کلی رادار و عملکرد آن

اصول کلی رادار و عملکرد آن  فهرست مطالب فصل اول مقدمه: ۱-۱-اصول کلی رادار و عملکرد آن ۳-۱-شمای بلوکی رادارو عملکرد آن ۲-۱-فرم ساده معادله رادار فصل دوم رادارهای ردیاب و انواع آنها ۱-۲-ردیابی با رادار ۲-۲-سوئیچ کردن شعاع آنتن (Sequential lobing) ۳-۲-مرور مخروطی (Conical Scan) ۴-۲-مولد باکسار (Boxcar Generator) ۶-۲-زاویه چپ شدگی Squint angle)) فصل سوم رادار ردیاب تک پالس ۱-۳-اصول عملکرد رادار ردیاب تک پالس ۲-۳-مقایسه گر دامنه تک پالسی ۳-۳-سیست...

ادامه مطلب