بایگانی برچسب ها: اصول كلي كنترل ازدحام

دانلود پروژه الگوریتمهای مسیریابی

دانلود پروژه الگوریتمهای مسیریابی

الگوریتمهای مسیریابی * مقدمه * الگوريتمهاي مسير يابي * اصل بهينگي * مسير يابي كوتاه ترين مسير     * الگوريتم غرق كردن     * مسير يابي بردار فاصله     * مسئله بي نهايت گرايي     * مسير يابي حالت پيوند     * كسب اطلاعاتي راجع به همسايه‌ها * اندازه گيري هزينه خط * ساخت بسته‌هاي حالت پيوند * توزيع بسته‌هاي حالت پيوند. * محاسبه مسيرهاي جديد * مسيريابي سلسله مراتبي * مسيريابي پخشي * مسيريابي چند پخشي * مسيريابي براي ميزبانهاي سيار * مسيريابي در...

ادامه مطلب