بایگانی برچسب ها: اصول معماری ایرانی

دانلود پاورپوینت معماری پارسی

دانلود پاورپوینت معماری پارسی

پاورپوینت معماری پارسی معماری پارسی نخستین شیوه معماری ایران است که روزگار هخامنشیان تا حمله اسکندر به ایران را دربرمی گیرد. در این معماری، بیشتر از آن که بتوانیم به یک سبک خاص اشاره کنیم می توانیم توانایی و هنر ایرانی را درتقلید درست و هماهنگی میان سبک های مختلف ارزیابی نماییم . در این معماری، بیشتر از آنکه بتوانیم به یک سبک خاص اشاره کنیم می توانیم توانایی و هنر ایرانی را در تقلید درست و هماهنگی میان سبک های مختلف ارزیابی نماییم . در حق...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت شهرسازی و عناصر شهری

دانلود پاورپوینت شهرسازی و عناصر شهری

دانلود پاورپوینت شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی فهرست مطالب شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی شهرسازی ویژگی‌های کاروانسراهای ایرانی کاخهای بعد از اسلام اصول معماری ایرانی معماری پیش از پارسی معماری پارسی نیارش ( در معماری پارسی) آرایه ( در معماری پارسی) پس از شیوه پارسی نوبت به شیوه پارتی می‌رسد. نیارش در شیوه پارتی کاخ سروستان پس از شیوه پارتی نوبت به شیوه خراسانی می‌رسد. نیارش در شیوه رازی رباط شرف معماری شیوه آذری پس از شیوه رازی ن...

ادامه مطلب