بایگانی برچسب ها: اصول و مباني گودبرداري

دانلود مقاله اصول و مباني گودبرداري

دانلود مقاله اصول و مباني گودبرداري

دانلود مقاله اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان فهرست مطالب پيشگفتار1 فصل 1- شناخت زمين – گودبرداري نگهبان سازي و سازه‌هاي نگهبان انواع زمين براي گودبرداري 3 زمين‌هاي مرغوب 3 زمين‌هاي سنگي 3 زمين‌هاي دج4 زمين‌هاي سخت مخلوط 5 زمين‌هاي مخلوط متوسط 6 زمين‌هاي نامرغوب6 1-1-2-1) زمين‌هاي شني 6 1-1-2-2) زمين‌هاي ماسه‌اي 6 1-1-2-3) زمين‌هاي رسي7 1-1-2-4) زمين‌هاي خاك دستي 7 1-1-2-5) زمين‌هاي با خاك نباتي8...

ادامه مطلب