بایگانی برچسب ها: اصول و مباني گودبرداري

دانلود مقاله اصول و مبانی گودبرداری

دانلود مقاله اصول و مبانی گودبرداری

دانلود مقاله اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان فهرست مطالب پیشگفتار۱ فصل ۱- شناخت زمین – گودبرداری نگهبان سازی و سازه‌های نگهبان انواع زمین برای گودبرداری ۳ زمین‌های مرغوب ۳ زمین‌های سنگی ۳ زمین‌های دج۴ زمین‌های سخت مخلوط ۵ زمین‌های مخلوط متوسط ۶ زمین‌های نامرغوب۶ ۱-۱-۲-۱) زمین‌های شنی ۶ ۱-۱-۲-۲) زمین‌های ماسه‌ای ۶ ۱-۱-۲-۳) زمین‌های رسی۷ ۱-۱-۲-۴) زمین‌های خاک دستی ۷ ۱-۱-۲-۵) زمین‌های با خاک نباتی۸ ۱-۱-...

ادامه مطلب