بایگانی برچسب ها: اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

اصول و مبانی امنیت در  شبکه های رایانه ای فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه  1 فصل یکم : تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه 2 1-1) تعاریف امنیت شبکه 2 1-2) مفاهیم امنیت شبکه 4 1-2-1) منابع شبکه 4 1-2-2) حمله 6 1-2-3) تحلیل خطر 7 1-2-4- سیاست امنیتی 8 1-2-5- طرح امنیت شبکه 11 1-2-6- نواحی امنیتی 11 فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای 13 2-1) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری 15 2-2) وظیفه یک سرویس دهنده 16 2-3) سرویس های حیاتی و مورد نیاز 16 2...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

دانلود پروژه اصول و مبانی امنیت در  شبکه های رایانه ای  فهرست مطالب *  مقدمه * فصل يکم تعاريف و مفاهيم امينت در شبکه * 1-1) تعاريف امنيت شبکه * 1-2) مفاهيم امنيت شبکه * 1-2-1) منابع شبکه * 1-2-2) حمله * 1-2-3) تحليل خطر * 1-2-4- سياست امنيتي * 1-2-5- طرح امنيت شبکه * 1-2-6- نواحي امنيتي * فصل دوم انواع حملات در شبکه هاي رايانه اي * 2-1) مفاهيم حملات در شبکه هاي کامپيوتري * 2-2) وظيفه يک سرويس دهنده * 2-3) سرويس هاي حياتي و مورد نياز * ...

ادامه مطلب