بایگانی برچسب ها: اصول ژنتيك

دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه

دانلود پروژه بیماری های ژنتیک و تغذیه

بیماری های ژنتیک و تغذیه فهرست مطالب تاریخچه۱ مقدمه۳ متخصص ژنتیک۳ تشخیص پیش از موقع و پیشگیری۵ درمان۶ چند نمونه از درمان های ثمربخش۶ پروژه ژنوم انسانی۱۱ اساس ژنتیک۱۷ ژنتیک و ژنومیک۱۸ اصول ژنتیک۱۹ اسلوب وراثت و نفوذپذیری۲۳ بیماری های کروموزومال۲۷ بیماری در سطح میتوکندریایی۳۸ ژنتیک و تغذیه درمانی۳۹ تأثیر ارتباط متقابل ژن و مواد مغذی بر روی فرآیندهای متابولیکی۴۰ تاثیرات و ارتباط متقابل بین ژن و مواد مغذی بر روی ظهور ژن۴۳ پیچیدگی موجود در ارتباط ژنتیک و تغذیه ۴۸ ...

ادامه مطلب