بایگانی برچسب ها: اصول کار با لیزر

دانلود پروژه اصول کار با لیزر

دانلود پروژه اصول کار با لیزر

اصول کار با لیزر  فهرست مقدمه فصل اول اصول کار لیزر گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب ۱-۱-گسیل خود به خود ۱-۲-گسیل القایی ۱-۳-جذب ۱-۴-مبانی نظری لیزر ۱-۵-طرحهای دمش فصل دوم آناتومی پوست ۲-۱-لایه اپیدرمس ۲-۲-لایه کرنیوم ۲-۳-لایه لوسیدم ۲-۴-لایه دانه ای ۲-۵-لایه اسپینوزدم ۲-۶-لایه رشد ۲-۷-ذرات ملانین ۲-۸-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟ فصل سوم         برهمکنش لیزر(نور) با بافت ۳-۱-بازتابش و شکست ۳-۲-جذب ۳-۳-پراکندگی ۳-۴...

ادامه مطلب