بایگانی برچسب ها: اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی فهرست مطالب 1- مقدمه 3 2- ادبيات تحقيق‏ 6 3- روش تحقيق 8 4- بحث و بررسی 9 الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏ 9 – ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 11 اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 11 نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه) 12 نيروى كار 14 سپرده‏هاى بانكى‏ 15 اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏ 16 نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏ 17 محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 18 اندازه‏گيرى ستانده‏هاى...

ادامه مطلب