بایگانی برچسب ها: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي

دانلود پروژه انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

دانلود پروژه انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي قراردادها را به اعتبار ابزار بيان قصد، مي توان به قراردادهاي الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه طرفين از سيستمهاي مخابراتي ( الكترونيكي  كه نوري و مانند آن) وبه عبارت ديگر از(( داده پيام)) به منظور بيان قصد خويش استفاده مي كنند و قراردادهاي غير الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه انعقاد آنها توسط روش هاي ديگر از جمله لفظ و نوشته صورت مي گيرد تقسيم كرد.انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ، اصئلا ...

ادامه مطلب