بایگانی برچسب ها: اعتماد سرمايه اي اجتماعي

دانلود مقاله اعتماد سرمایه ای اجتماعی

دانلود مقاله اعتماد سرمایه ای اجتماعی

دانلود مقاله اعتماد سرمایه ای اجتماعی امروزه توفیق سازمان‌ها را نمی‌توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات و فناوری‌ها ارزیابی کرد، زیرا سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی موثر است. به عبارت دیگر استفاده بهینه از سرمایه‌های مالی و فیزیکی و انسانی در سازمان بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد، محبت و دوستی و در جهت حفظ ارزش‌ها و هنجارهای سازمانی است، امکان پذیر نخواهد بو...

ادامه مطلب