بایگانی برچسب ها: اعتماد سرمايه اي اجتماعي

دانلود مقاله اعتماد سرمايه اي اجتماعي

دانلود مقاله اعتماد سرمايه اي اجتماعي

دانلود مقاله اعتماد سرمايه اي اجتماعي امروزه توفيق سازمان‌ها را نمي‌توان تنها در انباشت ثروت مادي و تجهيز به آخرين امكانات و فناوري‌ها ارزيابي كرد، زيرا سرمايه مالي، فيزيكي و انساني بدون سرمايه اجتماعي فاقد كارآيي موثر است. به عبارت ديگر استفاده بهينه از سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي و انساني در سازمان بدون شبكه روابط متقابل بين اعضاي سازمان كه توأم با اعتماد، محبت و دوستي و در جهت حفظ ارزش‌ها و هنجارهاي سازماني است، امكان پذير نخواهد بو...

ادامه مطلب