بایگانی برچسب ها: اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده چکیده: اعتیاد به مواد مخدر یکی از انحرافات شایع عصر حاضر است که سالانه قربانیان بی شماری می گیرد و آسیبی جدید بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر دربین مردان بیش از زنان است، اما در چند سال اخیر، نرخ اعتیاد زنان به علل مختلفی افزایش یافته است . در این تحقیق، متغیرها، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان(صرف نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان) در قالب فردی و اجتماعی، پی...

ادامه مطلب