بایگانی برچسب ها: اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده

دانلود مقاله رایگان اعتیاد و خانواده چكيده: اعتياد به مواد مخدر يكي از انحرافات شايع عصر حاضر است كه سالانه قربانيان بي شماري مي گيرد و آسيبي جديد بر پيكر خانواده و جامعه وارد مي كند. هرچند اعتياد به مواد مخدر دربين مردان بيش از زنان است، اما در چند سال اخير، نرخ اعتياد زنان به علل مختلفي افزايش يافته است . در اين تحقيق، متغيرها، علل و پيامدهاي ناگوار اعتياد زنان(صرف نظر از پيامدهاي مشترك با اعتياد مردان) در قالب فردي و اجتماعي، پي...

ادامه مطلب