بایگانی برچسب ها: اعتیاد

دانلود مقاله اعتیاد

دانلود مقاله اعتیاد

اعتیاد فهرست مطالب تشکر و قدردانی مقدمه انگیزه فرضیات روش جمع آوری اطلاعات فصل اول : تاریخچه ی تریاک فصل دوم : تعاریف و کلیات فصل سوم : اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز فصل چهارم : مشکلات جنسی و اعتیاد فصل پنجم : مشروبات الکل و سیگار فصل ششم : پیشگیری از اعتیاد فصل هفتم : کاهش ضرر و زیان فصل هشتم : درمان فصل نهم : اجتماع درمانی نتایج و پیشنهادات منابع و مآخذ مقدمه خداوند در قرآن کریم می فرماید : « خودتان را به دست خود به هلاکت نیندازید .»...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان

بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان فهرست مطالب اهمیت و ضرورت تحقیق : 6 اهداف کلی : 8 اهداف جزئی : 8 فرضیه ی تحقیق : 8 سوالات تحقیق : 9 مقدمه : 10 تعریف مفاهیم : 13 خشونت در خانواده: 14 1-1-ناکامی و خشونت 16 2-1-1-خشونت به عنوان یک باسخ یاد گرفته شده: 17 2-1- تعریف اعتیاد     : 19 اعتیاد جوانان و نوجوانان  : 21 نوجوانان : 22 2-2-1-مراحل ابتلا به اعتیاد (علائم ) 24 3-1- نقش حوامل خانوادگی موثر در گرایش به اعتیاد جوانان 25 ...

ادامه مطلب