بایگانی برچسب ها: اعجاز در هماهنگى قرآن

دانلود مقاله اعجاز در هماهنگى قرآن

دانلود مقاله اعجاز در هماهنگى قرآن

اعجاز در هماهنگى قرآن  فهرست مطالب اعجازدرهماهنگی قرآن  اعجازعلمی قرآن کریم اعجازبیانی قرآن منابع قرآن از جهات مختلى داراى اعجاز است و اعجاز آن را از نظر معارف عقلى و فلسفى توضیح دادیم. اینک به دومین جنبه اعجاز قرآن مى‏پردازیم و آن، هماهنگى کامل و نظم و انسجام حاکم در آیات قرآن است. یعنى کوچک‏ترین اختلاف و تناقضى در میان آیات و مفاهیم آن وجود ندارد. توضیح این که: هر انسان عاقل، مطلع و باتجربه به خوبى مى‏داند: کسى که بر پایه دروغ و افت...

ادامه مطلب