بایگانی برچسب ها: اعسارازپرداخت جزای نقدی

دانلود کارتحقیقی بررسی اعسار از نظر حقوقی

دانلود کارتحقیقی بررسی اعسار از نظر حقوقی

 بررسی اعسار از نظر حقوقی چکیده نوشتاري درباره آثار و احكام اعسار در حقوق مدني ايران است. نويسنده در اين رساله علاوه بر شرح و توصيف مبسوط در مورد مفاهيم لغوي و اصطلاحي اعسار و واژه‌هايي مشابه آن نظير: افلاس و ورشكستگي و تبيين وجوه اشتراك و امتياز اين اصطلاحات به جايگاه حقوقي و نيز سير تحولات قانوني اين نهاد حقوقي پراخته است. وي همچنين ضمن برشمردن منابع و مباني آن در حقوق و فقه اماميه، برخي از ديدگاه‌هاي حقوق خارجي را در اين زمينه مطرح نموده...

ادامه مطلب