بایگانی برچسب ها: اعسارازپرداخت جزای نقدی

دانلود کارتحقیقی بررسی اعسار از نظر حقوقی

دانلود کارتحقیقی بررسی اعسار از نظر حقوقی

 بررسی اعسار از نظر حقوقی چکیده نوشتاری درباره آثار و احکام اعسار در حقوق مدنی ایران است. نویسنده در این رساله علاوه بر شرح و توصیف مبسوط در مورد مفاهیم لغوی و اصطلاحی اعسار و واژه‌هایی مشابه آن نظیر: افلاس و ورشکستگی و تبیین وجوه اشتراک و امتیاز این اصطلاحات به جایگاه حقوقی و نیز سیر تحولات قانونی این نهاد حقوقی پراخته است. وی همچنین ضمن برشمردن منابع و مبانی آن در حقوق و فقه امامیه، برخی از دیدگاه‌های حقوق خارجی را در این زمینه مطرح نموده...

ادامه مطلب