بایگانی برچسب ها: افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو

دانلود پژوهش بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران و پسران داشجو

دانلود پژوهش بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران و پسران داشجو

بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو چكيده پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماري شامل كيله دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز مي­باشد.نمونه پژوهش شامل 60 نفر بوده كه 30 نفر از دختران و 30 نفر از پسران دانشجو بوده كه اين پژوهش به روش نمونه­گيري پس رويدادي از نوع (علي- مقايسه­اي ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگي «بك» پژوهش انجا...

ادامه مطلب