بایگانی برچسب ها: اقتصادی خدمات زیر بنایی

دانلود پاورپوینت روستای زاویه آذربایجان شرقی

دانلود پاورپوینت روستای زاویه آذربایجان شرقی

دانلود پاورپوینت روستای زاویه آذربایجان شرقی فهرست مطالب موقعیت سیاسی موقعیت طبیعی موقعیت اقلیمی طبیعی دفاعی مذهبی گذشته روستا حوادث طبیعی جمعیت سواد اقتصادی خدمات زیر بنایی مراحل توسعه بافت معابر بافت کاربری های بافت کیفیت ابنیه بناهای عمومی شهرستان جلفا دارای ۲ بخش مرکزی و سیه رود و ۵ دهستان بنامهای شجاع- ارسی – دیزمار غربی – داران – نوجه مهرو ۵۲ آبادی است که ۱۸ آبادی آن خالی از سکنه می باشد. این روستا در ۴۵ درجه و ۳۸ دقیقه...

ادامه مطلب