بایگانی برچسب ها: اقتصاد ایران

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران فهرست مطالب مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟  ۱ فصل اول: صنعتی شدن و توسعه  ۳ – آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد  ۳ – آیا صنعتی شدن لازم است  ۳ –  معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن  ۴ –  سود و زیان صنعتی شدن  ۵ –  صنعتی شدن و توسعه  ۶ –  راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم  ۸ –   رشد صنعت و تجارت جهانی  ۱۰ فصل دوم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اقتصاد جهانی و سیاست ایران

دانلود مقاله اقتصاد جهانی و سیاست ایران

اقتصاد جهانی و سیاست ایران فهرست مطالب مقدمه جهانی شدن اقتصاد ۱٫ ماهیت جهانی شدن اقتصاد ۲٫ عناصر جهانی شدن اقتصاد ۳٫ ویژگی های جهانی شدن اقتصاد ۴٫ سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن اقتصاد اهداف سازمان تجارت جهانی ۵٫جهانی شدن اقتصاد و شرکت های فراملیتی سیاست گذاری خارجی ایران و اقتصاد جهانی ۱٫ جهانی شدن اقتصاد و تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌گیری منابع مقدمه جهانی شدن را می‌توان رایج‌ترین مفهوم بعد از دهه ۱۹۹۰ قرن بیستم میلادی نزد اندیشمندان در اکث...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع

دانلود مقاله سیستم و مدیریت توزیع

سیستم و مدیریت توزیع مدیریت توزیع فهرست مطالب سیستم و مدیریت توزیع   ۱ مدیریت کانالهای توزیع   ۱ سیستم بازاریابی و کانالی توزیع   ۱ اهمیت واسطه ها در بازار   ۲ طبقه بندی   ۲ طراحی کانالهای توزیع   ۳ مراحل طراحی کانالهای توزیع   ۴ مدیریت روابط کانالها   ۶ ایجاد انگیزه در واسطه ها   ۷ تعارض بین کانالها   ۷ شکبه توزیع   ۹ ۱ خرده فروشها   ۹ دیگر گروههای توزیعی   ۱۴ مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۵ اهیمت مدیریت توزیع فیزیکی   ۱۵ توزیع فیزیکی و خدمت به...

ادامه مطلب