بایگانی برچسب ها: اقتصاد ایران

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

دانلود پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران فهرست مطالب مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟  ۱ فصل اول: صنعتی شدن و توسعه  ۳ – آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد  ۳ – آیا صنعتی شدن لازم است  ۳ –  معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن  ۴ –  سود و زیان صنعتی شدن  ۵ –  صنعتی شدن و توسعه  ۶ –  راههای تعیین کننده فرایند صنعتی شدن در کشورهای جهان سوم  ۸ –   رشد صنعت و تجارت جهانی  ۱۰ فصل دوم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اقتصاد جهانی و سیاست ایران

دانلود مقاله اقتصاد جهانی و سیاست ایران

اقتصاد جهانی و سیاست ایران فهرست مطالب مقدمه جهاني شدن اقتصاد 1. ماهيت جهاني شدن اقتصاد 2. عناصر جهاني شدن اقتصاد 3. ويژگي هاي جهاني شدن اقتصاد 4. سازمان تجارت جهاني و جهاني شدن اقتصاد اهداف سازمان تجارت جهاني 5.جهاني شدن اقتصاد و شركت هاي فرامليتي سياست گذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني 1. جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نتيجه‌گيري منابع مقدمه جهاني شدن را مي‌توان رايج‌ترين مفهوم بعد از دهه 1990 قرن بيستم ميلادي نزد انديشمن...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سيستم و مديريت توزيع

دانلود مقاله سيستم و مديريت توزيع

سيستم و مديريت توزيع مدیریت توزیع فهرست مطالب سيستم و مديريت توزيع   1 مديريت كانالهاي توزيع   1 سيستم بازاريابي و كانالي توزيع   1 اهميت واسطه ها در بازار   2 طبقه بندي   2 طراحي كانالهاي توزيع   3 مراحل طراحي كانالهاي توزيع   4 مديريت روابط كانالها   6 ايجاد انگيزه در واسطه ها   7 تعارض بين كانالها   7 شكبه توزيع   9 1 خرده فروشها   9 ديگر گروههاي توزيعي   14 مديريت توزيع فيزيكي   15 اهيمت مديريت توزيع فيزيكي   15 توزيع فيزيكي و ...

ادامه مطلب