بایگانی برچسب ها: اقتصاد بین الملل

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل

اقتصاد بین الملل فهرست مطالب مقدمه:   ۱ تثبیت نرخ ارز   ۳ استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴   ۳ انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در  اسفند ۱۳۳۶   ۴ برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹   ۶ ۱) اقدامات بنیادی   ۷ برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶   ۷ تعقیب سیاست انبساط تدریجی   ۷ ۲) اعلام اصول سیاست ارزی د...

ادامه مطلب