بایگانی برچسب ها: اقتصاد جهان

دانلود مقاله اقتصاد جهان

دانلود مقاله اقتصاد جهان

اقتصاد جهان فهرست مطالب کارهای بین المللی واقتصاد جهان ۱ مقدمه ۱ دادوستدهای بین المللی ۲ اقتصاد جهانی و ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱: ۳ استخراج علم اقتصاد ۶ بازاریابی در عمل ۹ نالاتکنولوژی، تام فارل ۹ فرهنگ های متفاوت بازاریابی ۱۰ اقتصاد های پیشرفته ۱۱ کارآفرینی و شرکت‌های کوچک ۱۹ اقتصادها و صرفه‌جوییهایی در انتقال و تحول ۱۹ ویژگی‌هایی از اقتصادها در انتقال ۲۰ پیمانکاری بین المللی و اقتصاد جهانی ۲۱ پیمانکاری و شرکت‌های کوچک ۲۳ اقتصاد در تحول ۲۳ اهمیت توسعه شبکه ...

ادامه مطلب