بایگانی برچسب ها: اقتصاد جهان

دانلود مقاله اقتصاد جهان

دانلود مقاله اقتصاد جهان

اقتصاد جهان فهرست مطالب کارهای بین المللی واقتصاد جهان 1 مقدمه 1 دادوستدهای بین المللی 2 اقتصاد جهانی و 11 سپتامبر 2001: 3 استخراج علم اقتصاد 6 بازاريابي در عمل 9 نالاتكنولوژي، تام فارل 9 فرهنگ هاي متفاوت بازاريابي 10 اقتصاد هاي پيشرفته 11 كارآفريني و شركت‌هاي كوچك 19 اقتصادها و صرفه‌جوييهايي در انتقال و تحول 19 ويژگي‌هايي از اقتصادها در انتقال 20 پيمانكاري بين المللي و اقتصاد جهاني 21 پيمانكاري و شركت‌هاي كوچك 23 اقتصاد در تحول 23 ...

ادامه مطلب