بایگانی برچسب ها: اقتصاد مقاومتی

دانلود پروژه مدیریت

دانلود پروژه مدیریت

مدیریت فهرست مطالب مديريت 1 مدل GE (جنرال الکتريک) 5 مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) 8 (مدل گروه مشاوران بوستن )BCG 10 مدل ذينفع‌ها 11 مدل هاروارد 14 چگونه استراتژي سازمان خود را تدوين كنيم؟ 15 منابع: 25 جايگاه ارزش ها در تئوري هاي مديريت 26 گره هاي مديريت اشتغال در كشور 36 “نقدي بر سياست اشتغال محوري دولت ” 36 نيم نگاهي به برخي مسائل استراتژيك صنعت كشور 55 كميته‌هاي فني، ضامن پويايي شركت‌هاي سيمان 64 منابع74 مديريت مدیریت به معنای...

ادامه مطلب