بایگانی برچسب ها: اقتصاد مقاومتی

دانلود پروژه مدیریت

دانلود پروژه مدیریت

مدیریت فهرست مطالب مدیریت ۱ مدل GE (جنرال الکتریک) ۵ مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) ۸ (مدل گروه مشاوران بوستن )BCG 10 مدل ذینفع‌ها ۱۱ مدل هاروارد ۱۴ چگونه استراتژی سازمان خود را تدوین کنیم؟ ۱۵ منابع: ۲۵ جایگاه ارزش ها در تئوری های مدیریت ۲۶ گره های مدیریت اشتغال در کشور ۳۶ “نقدی بر سیاست اشتغال محوری دولت ” ۳۶ نیم نگاهی به برخی مسائل استراتژیک صنعت کشور ۵۵ کمیته‌های فنی، ضامن پویایی شرکت‌های سیمان ۶۴ منابع۷۴ مدیریت مدیریت به معنای...

ادامه مطلب