بایگانی برچسب ها: اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

دانلود مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

دانلود مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداما...

ادامه مطلب