بایگانی برچسب ها: اقسام اقدامات تأمینی.doc

دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی

دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی

دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی اقدامات تامینی و تربیتی افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در...

ادامه مطلب